Novinky:

Spuštěn nový server o nákladní automobilové dopravě - Truck v Praxi

Spuštěn nový server o skladování a skladovém hospodářství - Sklady v Praxi

Logistics Media Group - Doprava v Praxi
Doprava v Praxi

Doprava v Praxi

(Návštěvnost 2011 - 419 000 unikátních návštěv, 30 - 50 000 návštěv / měsíc, 50 - 80 000 zobrazení / měsíc)

Základní myšlenkou serveru je vytvářet centrální soubor logistických a dopravních informací, které jsou logistici i autodopravci schopni využít denně v praxi. Klíčovým pilířem a směrem serveru je poskytovat všechny systémy a informace zcela zdarma.

Představení serveru

Server www.doprava.vpraxi.cz je aktuálně svou návštěvností, největší na Českém logistickém trhu. Měsíční návštěvnost se pohybuje přibližně okolo 30 000 – 50 000 unikátních návštěv převážně z řad firem a podnikatelů. Počet stran serveru je v současnosti 72 a neustále se rozšiřuje.

Hlavní kategorie

Server se dělí do tří kategorií:
· Informační
· Praktická
· Zábavná

Informační část serveru:

Do této kategorie spadá zpravodajská část serveru (Novinky, Legislativa, Clení). Tato kategorie představuje informační kanál o aktivitách společností na trhu,změnách v zákonech a oznámeních celní zprávy.

Praktická část serveru:

Tato kategorie zahrnuje všechny každodenně použitelné informace. Její součástí je slovník logistických pojmů, kódy zemí, zkratky
letišť apod..

Zábavná část:


Odpočinková kategorie, které slouží k pobavení. Jedná se převážně o soubor zábavných tematických fotografií a videí. Kategorie také zahrnuje fotografie amerických nákladních automobilů.

Obsah

Obsah serveru je výhradně logistického a dopravního směru. Všechny informace vycházejí z volně šiřitelných zdrojů nebo přímo z našich zkušeností. Zásadní obsah, který by mohl finančně nebo jinak nepříznivě ovlivnit naše čtenáře, získáváme z oficiálních zdrojů dané země.

Cílová skupina návštěvníků

Návštěvníci našeho serveru jsou především z řad živnostníků, středních i velkých společností, státních institucí, škol i běžných občanú. Zaměřujeme se na logistické dopravní, výrobní a obchodní společnosti.

Cílová skupina jednotlivých kategorií:

  • Informační – vrcholový management, střední management a ostatní řídící pracovníci logistiky
  • Praktická – logistici, autodopravci, dispečeři, obchodníci a další operativní pracovníci logistiky
  • Zábavná – odborná i neodborná veřejnost
Stručný příklad společností navštěvujících server.
Mezi významné návštěvy se řadí dle zaměření společností následující:

  • Logistické společnosti: DHL, PPL
  • Dopravní společnosti: CS Cargo, DB Shenker, ČD Cargo,
  • Výrobní společnosti: Škoda Auto, IBM, Honeywell, Třinecké Železárny
  • Letecké společnosti: ČSA,
  • Ostatní společnosti: Komerční Banka, KPMG, RWE,
  • Státní správa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany,
  • Školy: ČVUT,
Díky velkému počtu společností jsme výše uvedené vybrali pouze namátkou.

Naše projekty

Doprava v Praxi Truck v Praxi Sklady v Praxi